TantanaApp

TantanaApp

1.14 - For Android
4.1
Developer : TantanaApp
Version : 1.14
App Size : 18M
Date : February 10, 2020

Download APK & Wait 10 Seconds

Ассалому алайкум, Азиз ва Муҳтарам “TANTANA” мобил иловаси фойдаланувчилари.Сизларга унутилмас тантана кунларингизни осон ва қулай, юқори кайфият ҳамда байрамона руҳда ўтказиш учун керакли маҳсулот ва ҳиматларни ўз ичига жамлаган Ўзбекистондаги ягона “ТАНТАНА” мобил иловасини тақдим этамиз. “ТАНТАНА” мобил иловаси қимматли вақтингизни ва маблағларингизни тежашда ҳамда маросимларни ўз вақтида тўлақонли режалаштиришингизда, энг асосийси тикланмас соғлиғингизни асрашингизда мисли кўрилмас ёрдамчидир.Кундалик янгиланаётган 10 000 дан ортиқ маҳсулот ва ҳизматлар 33 ҳил сараланган категорияларда тизимли равишда ўз аксини топган бўлиб, фойдаланувчиларнинг ёшидан ва эҳтиёжларидан қатъий назар керакли маҳсулот ва ҳизматларни саралаш орқали жуда қулай топиш имконияти мавжуд. “ТАНТАНА” мобил иловаси қуйидаги маҳсулот ва ҳизматларни ўз ичига жамлаган:Ресторан ва банкет заллари;Карнай-сурнай;Видео;Фото;Тўйхона безаклари;Бошловчилар;Хонандалар;Қизиқчилар;Юлдузлар;Шоу;Люкс автомобиллар;Торт ва ширинликлар;Таклифномалар;Гуллар;Келин либослари;Куёв учун либослар;Гўзаллик салони;Куёв учун салон;Маникюр ва педикюр;Мебел;Парда;Сарпа;Гиламлар;Заргарлик буюмлари;Тўй саёҳати;Махсус автомобиллар;Тоғора;Ошпаз;Ускуналар;Ташкиллаштирувчилар;Мултфилм қаҳрамонлари;Кетринг;Қассоб.ТЎЙНИ “TANTANA” БИЛАН ЎТКАЗИНГ!!!Assalomu alaykum, Aziz va Muhtaram “TANTANA” mobil ilova foydalanuvchilari.Sizlarga unutilmas tantana kunlaringizni oson va qulay, yuqori kayfiyat hamda bayramona ruhda o’tkazish uchun kerakli mahsulot va xizmatlarni o’z ichiga jamlagan O’zbekistondagi yagona “TANTANA” mobil ilovasini taqdim etamiz.“TANTANA” mobil ilovasi qimmatli vaqtingizni va mablag’laringizni tejashda hamda marosimlarni o’z vaqtida va to’laqonli rejalashtirishingizda, eng asosiysi tiklanmas sog’lig’ingizni asrashingizda misli ko’rilmas yordamchidir. Kundalik yangilanayotgan 10 000 dan ortiq mahsulot va xizmatlar 33 xil saralangan kategoriyalarda tizimli ravishda o’z aksini topgan bo’lib, foydalanuvchilarning yoshidan va ehtiyojlaridan qa’tiy nazar kerakli mahsulot va xizmatlarni saralash orqali juda qulay topish imkoniyati mavjud.“TANTANA” mobil ilovasi quyidagi mahsulot va xizmatlarni o’z ichiga jamlagan:Restoran va banket zallar;Karnay-surnay;Video;Foto;To’yxona bezaklari;Boshlovchilar;Xonandalar;Qiziqchilar;Yulduzlar;Shou;Lyuks avtomobillar;To’rt va shirinliklar;Taklifnomalar;Gullar;Kelin liboslari;Kuyov uchun liboslari;Go’zallik saloni;Kuyov uchun salon;Manikyur va pedikyur;Mebel;Parda;Sarpa;Gilamlar;Zargarlik buyumlari;To’y sayohati;Maxsus avtomobillar;Tog’ora;Oshpaz;Uskunalar;Tashkillashtiruvchilar;Multfilm qahramonlari;Ketring;Qassob.TO’YNI “TANTANA” BILAN O’TKAZING!!!

What’s New

Ассалому алайкум, Азиз ва Муҳтарам “TANTANA” мобил иловаси фойдаланувчилари.Сизларга унутилмас тантана кунларингизни осон ва қулай, юқори кайфият ҳамда байрамона руҳда ўтказиш учун керакли маҳсулот ва ҳиматларни ўз ичига жамлаган Ўзбекистондаги ягона “ТАНТАНА” мобил иловасини тақдим этамиз. “ТАНТАНА” мобил иловаси қимматли вақтингизни ва маблағларингизни тежашда ҳамда маросимларни ўз вақтида тўлақонли режалаштиришингизда, энг асосийси тикланмас соғлиғингизни асрашингизда мисли кўрилмас ёрдамчидир.Кундалик янгиланаётган 10 000 дан ортиқ маҳсулот ва ҳизматлар 33 ҳил сараланган категорияларда тизимли равишда ўз аксини топган бўлиб, фойдаланувчиларнинг ёшидан ва эҳтиёжларидан қатъий назар керакли маҳсулот ва ҳизматларни саралаш орқали жуда қулай топиш имконияти мавжуд. “ТАНТАНА” мобил иловаси қуйидаги маҳсулот ва ҳизматларни ўз ичига жамлаган:Ресторан ва банкет заллари;Карнай-сурнай;Видео;Фото;Тўйхона безаклари;Бошловчилар;Хонандалар;Қизиқчилар;Юлдузлар;Шоу;Люкс автомобиллар;Торт ва ширинликлар;Таклифномалар;Гуллар;Келин либослари;Куёв учун либослар;Гўзаллик салони;Куёв учун салон;Маникюр ва педикюр;Мебел;Парда;Сарпа;Гиламлар;Заргарлик буюмлари;Тўй саёҳати;Махсус автомобиллар;Тоғора;Ошпаз;Ускуналар;Ташкиллаштирувчилар;Мултфилм қаҳрамонлари;Кетринг;Қассоб.ТЎЙНИ “TANTANA” БИЛАН ЎТКАЗИНГ!!!Assalomu alaykum, Aziz va Muhtaram “TANTANA” mobil ilova foydalanuvchilari.Sizlarga unutilmas tantana kunlaringizni oson va qulay, yuqori kayfiyat hamda bayramona ruhda o’tkazish uchun kerakli mahsulot va xizmatlarni o’z ichiga jamlagan O’zbekistondagi yagona “TANTANA” mobil ilovasini taqdim etamiz.“TANTANA” mobil ilovasi qimmatli vaqtingizni va mablag’laringizni tejashda hamda marosimlarni o’z vaqtida va to’laqonli rejalashtirishingizda, eng asosiysi tiklanmas sog’lig’ingizni asrashingizda misli ko’rilmas yordamchidir. Kundalik yangilanayotgan 10 000 dan ortiq mahsulot va xizmatlar 33 xil saralangan kategoriyalarda tizimli ravishda o’z aksini topgan bo’lib, foydalanuvchilarning yoshidan va ehtiyojlaridan qa’tiy nazar kerakli mahsulot va xizmatlarni saralash orqali juda qulay topish imkoniyati mavjud.“TANTANA” mobil ilovasi quyidagi mahsulot va xizmatlarni o’z ichiga jamlagan:Restoran va banket zallar;Karnay-surnay;Video;Foto;To’yxona bezaklari;Boshlovchilar;Xonandalar;Qiziqchilar;Yulduzlar;Shou;Lyuks avtomobillar;To’rt va shirinliklar;Taklifnomalar;Gullar;Kelin liboslari;Kuyov uchun liboslari;Go’zallik saloni;Kuyov uchun salon;Manikyur va pedikyur;Mebel;Parda;Sarpa;Gilamlar;Zargarlik buyumlari;To’y sayohati;Maxsus avtomobillar;Tog’ora;Oshpaz;Uskunalar;Tashkillashtiruvchilar;Multfilm qahramonlari;Ketring;Qassob.TO’YNI “TANTANA” BILAN O’TKAZING!!!Assalomu Alaikum, Aziz wa Mutaram“TANTANA” mobile ilovasi foydalanuvchilari.Sizlarga unutilmas tantana kunlaringizni oson wa kulai, yuori kaifiyat kamda bairamona ruda ўtkakish uchun kerakli masҳulot wa ҳimatlarni ўz ichiga zhamlagan Ўzbekistondagi yagona “TANTANA etamiasimobil. “TANTANA” mobile ilovashi Kimmatli vaatingisni wa mablaғlaringizni tejashda Kamda marosimlarni ўz vaқtida tўlaқonli rezhalashtirishingizda, Eng asosiisi tiklanmasas soliғingizni madrasdamidi madisdamidamisli.Kundalik yangilanaotgan 10,000 given ortiқ maҳsulot wa ҳizmatlar 33 ҳil saralangan kategoriyalarda tizimli ravishda ўz Axinite topgan bўlib, foydalanuvchilarning oshidan wa eҳtiozhlaridan қaty Nazar kerakli maҳsulot wa ҳizmatlarni saralash orқali zhuda қulay topish imkoniyati Mavjuda.“TANTANA” mobile ilovasi Kuyidagi maулsulot wa ҳizmatlarni ўz ichiga zhamlagan:Restaurant wa banquet zallari;Karnay Surnay;Video;Photo;Tўykhona bezaklari;Boshlovchilar;Honandalar;Қiziқchilar;Yulduzlar;Show;Luxury car dealer;Cake wa widthclar;Taclifnomalar;Gullar;Celine Liboslari;Kuev Uchun Liboslar;Gўzallik saloni;Kuev Uchun salon;Manicure wa pedicure;Furniture;Parda;SarpaGilamlar;Zargarlik Buyumlari;Tўy saҳҳati;Machus autos;Toғora;Oshpaz;Uskunalar;Tashkillashtiruvchilar;Multfilm қaҳramonlari;Ketring;Обassob.TAYNI “TANTANA” BILAN ЎTHKASING !!!Assalomu alaykum, Aziz va Muhtaram“TANTANA” mobil ilova foydalanuvchilari.Sizlarga unutilmas tantana kunlaringizni oson va qulay, yuqori kayfiyat hamda bayramona ruhda o’tkazish uchun kerakli mahsulot va xizmatlarni o’z ichiga jamlagan O’zbekistondagi yagona “TANTANamiz etilami etilami etilami etilami ilm“TANTANA” mobil ilovasi qimmatli vaqtingizni va mablag’laringizni tejashda hamda marosimlarni o’z vaqtida va to’laqonli rejalashtirishingizda, eng asosiysi tiklanmas sog’lig’ingizni asrashingizrımliordiKundalik yangilanayotgan 10,000 dan ortiq mahsulot va xizmatlar 33 xil saralangan kategoriyalarda tizimli ravishda o’z aksini topgan bo’lib, foydalanuvchilarning yoshidan va ehtiyajali yaliyalimarimalimar“TANTANA” mobil ilovasi quyidagi mahsulot va xizmatlarni o’z ichiga jamlagan:Restoran va banket zallar;Karnay-surnay;VideoFoto;To’yxona bezaklari;Boshlovchilar;Xonandalar;Qiziqchilar;Yulduzlar;Shou;Lyuks avtomobillar;To’rt va shirinliklar;Taklifnomalar;Gullar;Kelin liboslari;Kuyov uchun liboslari;Go’zallik saloni;Kuyov uchun salon;Manikyur va pedikyur;Mebel;Parda;Sarpa;Gilamlar;Zargarlik buyumlari;To’y sayohati;Maxsus avtomobillar;Tog’ora;Oshpaz;Uskunalar;Tashkillashtiruvchilar;Multfilm qahramonlari;Ketring;Qassob.TO’YNI “TANTANA” BILAN O’TKAZING !!!

Additional Information

Developer TantanaApp
Date February 10, 2020
App Size 18M
Version 1.14
Total Install 1000+
Requires Android 4.1 and up
Ratting Point 4.1
Get it on Get WhatsApp on Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *