HWT Extra

HWT Extra

1.0.6 - For Android
4.5
Developer : STC Publishing
Version : 1.0.6
App Size : 55M
Date : September 10, 2018

Download APK & Wait 10 Seconds

In het standaardwerk ‘Hulpwerktuigen’ (STC Publishing, 2018) zijn QR-codes te vinden die extra informatie geven over de werking van diverse hulpwerktuigen. Het betreft AR-beelden die met behulp van een smartphone of tablet augmented worden getoond.Sinds de introductie van Hulpwerktuigen in 1994 heeft dit boek een onmisbare plaats verworven in het maritieme onderwijs en zijn duizenden studenten en zeevarenden ingewijd in de werking en toepassing van de vele hulpsystemen aan boord van een schip.De werking van een breed scala aan hulpinstallaties wordt in deze uitgave op heldere wijze beschreven en is rijkelijk voorzien van vele schema’s en duidelijke tekeningen. Hulpwerktuigen zoals pompen, separatoren, ketels, warmtewisselaars, ballastwater- en drinkwaterinstallaties komen uitgebreid aan de orde. Ook is er veel aandacht voor de theorie waar het gaat om de elementaire leerstof zoals druk, rendement, hydrauliek, pneumatiek en leidingsystemen. STC Publishing presenteert deze herziening die weer geheel recht doet aan de huidige stand der techniek en geheel is bijgewerkt tot aan het niveau van de laatste internationale opleidingseisen.

What’s New

In het standaardwerk ‘Hulpwerktuigen’ (STC Publishing, 2018) zijn QR-codes te vinden die extra informatie geven over de werking van diverse hulpwerktuigen. Het betreft AR-beelden die met behulp van een smartphone of tablet augmented worden getoond.Sinds de introductie van Hulpwerktuigen in 1994 heeft dit boek een onmisbare plaats verworven in het maritieme onderwijs en zijn duizenden studenten en zeevarenden ingewijd in de werking en toepassing van de vele hulpsystemen aan boord van een schip.De werking van een breed scala aan hulpinstallaties wordt in deze uitgave op heldere wijze beschreven en is rijkelijk voorzien van vele schema’s en duidelijke tekeningen. Hulpwerktuigen zoals pompen, separatoren, ketels, warmtewisselaars, ballastwater- en drinkwaterinstallaties komen uitgebreid aan de orde. Ook is er veel aandacht voor de theorie waar het gaat om de elementaire leerstof zoals druk, rendement, hydrauliek, pneumatiek en leidingsystemen. STC Publishing presenteert deze herziening die weer geheel recht doet aan de huidige stand der techniek en geheel is bijgewerkt tot aan het niveau van de laatste internationale opleidingseisen.In the standard work 'Auxiliary tools' (STC Publishing, 2018) QR codes can be found that give extra information about the operation of various auxiliary tools. These are AR images that are shown augmented by means of a smartphone or tablet.Since the introduction of Auxiliary Instruments in 1994, this book has gained an indispensable place in maritime education and thousands of students and seafarers have been initiated into the operation and application of the many auxiliary systems on board a ship.The operation of a wide range of auxiliary installations is clearly described in this publication and is richly provided with many diagrams and clear drawings. Auxiliary tools such as pumps, separators, boilers, heat exchangers, ballast water and drinking water installations are discussed at length. There is also a lot of attention for the theory of elementary subject matter such as pressure, efficiency, hydraulics, pneumatics and piping systems.STC Publishing presents this revision which again fully reflects the current state of technology and has been fully updated to the level of the latest international training requirements.

Additional Information

Developer STC Publishing
Date September 10, 2018
App Size 55M
Version 1.0.6
Total Install 500+
Requires Android 4.1 and up
Ratting Point
Get it on Get WhatsApp on Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *