เกาะเกร็ด(Kohkret)

เกาะเกร็ด(Kohkret)

1.0.4 - For Android
4.5
Developer : Atom-Studio
Version : 1.0.4
App Size : 52M
Date : January 23, 2019

Download APK & Wait 10 Seconds

การจัดทำแอปฟลิเคชั่น ขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเกาะเกร็ด วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวข้อมูลอาหารพื้นถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบของ วีดีโอ และ ข้อมูลจากการแสกนตามสถานที่จุดสำคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลต่างๆของเกาะเกร็ดได้สะดวกยิ่งขั้น

What’s New

แก้ไข icon

Additional Information

Developer Atom-Studio
Date January 23, 2019
App Size 52M
Version 1.0.4
Total Install 100+
Requires Android 4.2 and up
Ratting Point
Get it on Get WhatsApp on Google Play

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *